När du äter i din stadskärna får du inte bara en god middag eller fika. City blir mer levand, tryggare och roligare för andra att besöka. Du hjälper till att skapa arbetstillfällen och skatteintäkter för skola, omsorg och parker i staden. Smakar det bra?

Visste du att:

Utbudet av butiker, restauranger och caféer.

Ett brett utbud av butiker, restauranger och caféer är mer än bara bekvämt. Det är kultur. Precis som en dans manifesterar de mänsklig kreativitet och görs bara levande genom ett samspel av individer. Och dessutom bidrar de till att stärka Sveriges ekonomi. 2019 uppgick stadskärnornas andel av den svenska detaljhandeln till 18%. Men utöver det monetära finns andra värden som är viktiga att bevara. Många av verksamheterna drivs av lokala entreprenörer, med en känslomässig förankring till sitt närområde. Deras insats bidrar till stadens unicitet och är viktig för invånarnas självbild och stolthet.

I förlängningen är det ofta den specifika lokala kulturen som lockar besökare och turister till stadskärnan. De företag som inte drivs av en av en större kedja har lättare att gå omkull i en kris, men är viktiga för få tillbaka besökarna efter exempelvis en pandemi.

Därför är det inte en kortsiktig, utan en långsiktig investering att stötta deras överlevnad. I en levande stadskärna hittar man biblioteket, vårdcentralen tandläkaren, nagelsalongen och frisören tillsammans med butiker, restauranger, caféer, biografer, teatrar, nattklubbar och barer. Charmen ligger i den organiska blandningen. Där finns livet!

Visste du att 20 procent av alla svenska momsintäkter från butiker, restauranger, caféer, hotell och andra verksamheter genereras av företag som verkar i våra stadskärnor.

Visste du att Sveriges stadskärnor omsätter 220 miljarder kronor, det innebär att konsumtion i stadskärnan bidrar till drygt 30 offentliga miljarder i momsintäkter som bland annat går till vård, skola och omsorg. Källa: WSP