Är du som näringsidkare intresserad av att veta mer om en e-handelsplattform för kommunens handelsutbud? I så fall är du välkommen till ett digitalt informationsmöte onsdagen den 16 juni kl.08.00. Du anmäler din medverkan via vår e-tjänst senast 13 juni.

För att stödja kommunens näringsliv i en tid när pandemin råder har kommunfullmäktige beslutat att köpa in en webbplattform i syfte att underlätta och främja e-handel bland kommunens näringsidkare. Nu bjuder vi in dig som företagare som driver handel till ett informationsmöte där du får veta mer om tjänsten samt möjlighet att ställa frågor.

E-handelsplattformen ska fungera som en marknadsplats och en e-handel för hela Sölvesborgs kommuns handelsutbud. På informationsmötet kommer vi berätta hur e-handelsplattformen fungerar, hur ansvarsfördelningen ser ut samt kostnader kopplade till tjänsten.

Under mötet har du möjlighet att ställa frågor till kommunens tjänstemän och politiker som medverkar. Det går även bra att skicka in dina frågor i förväg till ann-louise.bolin@solvesborg.se.

Digitalt informationsmöte 16 juni

Välkommen till ett digitalt informationsmöte onsdag 16 juni kl 08.00. Du anmäler dig till informationsmötet senast 13 juni via vår e-tjänst där du uppger namn, företag och e-postadress.

Länk till anmälan

Ett par dagar innan mötet skickar vi ut en länk till det digitala mötet till den e-postadress du uppgett.

Medverkar på mötet gör:

  • Ann-Louise Bolin, Handels- och näringslivsutvecklare
  • Ulrika Kastell, Digitaliseringssamordnare
  • Louise Erixon, Kommunstyrelsens ordförande

Välkommen!