I så fall kan du anmäla ditt intresse för att ansluta din butik till Sölvesborgs kommuns webbplattform för e-handel.

För att stödja kommunens näringsliv i en tid när pandemin råder har kommunfullmäktige beslutat att köpa in en webbplattform i syfte att underlätta och främja e-handel bland kommunens näringsidkare. Därför behöver vi nu veta om du som företagare som driver handel är intresserad av att ansluta dig till en sådan tjänst. Du anmäler ditt intresse via kommunens e-tjänst.

Vi behöver ditt svar senast 23 april.

Hur fungerar e-handelsplattform

E-handelsplattformen ska fungera som en marknadsplats och en e-handel för hela Sölvesborgs kommuns handelsutbud. Besökaren ska tydligt se vem som säljer en produkt och kan på ett enkelt och smidigt sätt handla från samtliga anslutna näringsidkare vid ett och samma köptillfälle.

Betalning sker efter köp till ägaren av e-handelsplattformen som år ett är Sölvesborgs kommun. Två gånger i månaden sker utbetalning från Sölvesborgs kommun till de anslutna företagarna.

Ansvarsfördelning

Webbplatsägarens ansvar

Som ägare av e-handelsplattformen är Sölvesborgs kommun huvudadministratör och ansvarar för att starta upp och administrera e-handelsplattformen år ett. Besökaren betalar sitt köp till webbplatsägaren som i sin tur gör utbetalningar till de anslutna företagarna två gånger i månaden.

År två överförs e-handelsplattformen och driftansvaret till annan ägare.

Näringsidkarens ansvar

Du som ansluter dig till e-handelsplattformen lägger själv upp information om din verksamhet samt dina produkter med pris, bild och produktinformation. Du ansvarar för ditt eget lager samt att produkten levereras till köparen. När ett köp från just din butik har gjorts får du en avisering.

Utbildning i verktyget ingår för dig som butiksägare.

Kostnader

År ett står Sölvesborgs kommun för alla kostnader. År två ska driftansvaret överföras till annan ägare och därmed även kostnaden. Det kommer då innebära en månadskostnad för dig som väljer att ansluta dig. Kostnaden är beroende av antalet anslutna till e-handelsplattformen. Du som företagare förbinder dig via avtal ett år i taget.

Förutsättningar

Sölvesborgs kommun väljer att gå vidare med e-handelsplattformen om antalet intresseanmälningar är tillräckliga. Du som är intresserad kommer i så fall bjudas in till en informationsträff längre fram.

Relaterade kontakter